Kastuś Myslitski

Białorusin

Opis

Urodziłem się w Mińsku na Białorusi. Od 2008 byłem członkiem białoruskiej opozycji demokratycznej. W 2011 zostałem aresztowany przez funkcjonariuszy milicji za udział w akcjach protestacyjnych przeciw Łukaszence. Przebywałem w więzieniach Okrestina i Żodzino. W 2011 wyjechałem z Białorusi, by uniknąć prześladowania ze strony białoruskich służb bezpieczeństwa. Przez pewien czas przebywałem w Danii i na Litwie. W 2012 przyjechałem do Warszawy, a w 2013 przybyłem do Gdańska, gdzie mieszkam do dzisiaj. W 2014 roku ukończyłem studia na Politechnice Gdańskiej i od 2015 jest wykładowcą na Wydziale Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.