Dominic Sheridan

Australijczyk

Opis

Urodziłem się i wychowałem w Sydney w Australii. Przyjechałem do Polski w 2009 roku po ślubie z Polką z Oliwy. Od zawsze kochałem katolickość Polski, jej historię i poczucie tożsamości narodowej. Mam polskich przyjaciół w Australii i zawsze uważałem Polaków za dobrych ludzi. Podróżowałem po całej Polsce i nigdy nie męczę się poznawaniem jej historii, co jest dla mnie dość inspirujące. Przykładem nieśmiertelnego ducha polskiego były dla mnie zawsze te 123 lata, kiedy Polska nie istniała na mapie, ale w 1918 roku wyszła z zapomnienia historii i odrodziła się z całą swoją patriotyczną tradycją i duchem. Uwielbiam „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, gdyż wiele mówi o polskim charakterze. Pracuję jako lektor języka angielskiego na terenie Trójmiasta. Obecnie piszę pracę doktorską o australijskiej poezji z okresu I wojny światowej. Tęsknię za ojczystą Australią, ale muszę powiedzieć, że w Polsce też bardzo dobrze się czuję, bo przeważnie moje doświadczenia z ludźmi są bardzo dobre.