Majed Tinawi

Syryjczyk

Opis

Majed Tinawi jest Syryjczykiem z brytyjskim paszportem. Pracował na arenie międzynarodowej dla różnych wydawnictw i mediów. Jest członkiem zarządu Gdańskiej Rady ds. Imigrantów i Imigrantek, która została powołana przez prezydenta Pawła Adamowicza w 2016 roku. Przyjechał do Gdańska, aby zamieszkać z polską żoną Anną i rodziną. W Gdańsku poczuł się jak w domu. Gdańsk jest miastem bogatym bardzo gościnnym, wielokulturowym z bardzo bogatą historią.