Adriana Majdzińska

Polka

Opis

Jest absolwentką Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (2000). Zajmuje się rzeźbą, rysunkiem, działaniami artystycznymi, inicjatywami społecznymi. Pracuje głównie w drewnie, ale stosuje również metal, kamień, beton czy ceramikę. Operuje prostymi, syntetycznymi formami nadając im znaczenie symbolu. Uczestniczyła w kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych oraz plenerach we Francji, Niemczech, Izraelu, Kanadzie, Haiti, Szwecji, Litwie i Estonii. Jest laureatką nagród i stypendiów. Otrzymała m.in. dwukrotnie stypendium oraz medal Prezydenta Miasta Gdańska, złoty medal na XX Salonie Rzeźby w Warszawie, nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki. Obecnie pracuje jako asystentka w Pracowni Rysunku i Pracowni Podstaw Projektowania Plastycznego na Wydziale Rzeźby ASP w Gdańsku.