Hani Hraish

Palestyńczyk

Opis

Do 18 roku życia mieszkał z rodzicami i z rodzeństwem w Bardala w Dolinie Jordanu po stronie Zachodniego Brzegu Jordanu. W 1982 przyjechał do Polski jako stypendysta polskiego rządu. W 1983 rozpoczął studia na Politechnice Gdańskiej. W 1984, na uroczystości położenia kamienia węgielnego pod meczet w Gdańsku poznał swoją żonę Helenę. Mają pięcioro dzieci. Razem z Heleną po 1989 rozpoczęli działalność społeczną na rzecz integracji i dialogu międzyreligijnego. W latach 2001-2015 był imamem meczetu gdańskiego oraz społeczności muzułmańskiej w Trójmieście. Jest zakochany w Gdańsku. Ciągle pamięta o prezydencie Pawle Adamowiczu. Nie ma dla niego lepszego miejsca na świecie, niż Gdańsk, w którym mógłby zamieszkać z miłości, w miłości i z miłością. Wszystko dla Gdańska, a Gdańsk dla wszystkich.